Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for forbrugerkøb

Handelsbetingelser for erhvervskøb

Oplysninger om klagemuligheder

Forbrugerkøb

Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med Profilmester.dk, medmindre Profilmester.dk har afgivet en skriftlig erklæring om, at andre vilkår gælder for den pågældende aftale. Betingelser fremsat af køber gælder ikke for Profilmester.dk, såfremt disse betingelser ikke skriftligt er accepteret fra Profilmester.dk.

Aftaleindgåelse
Din afgivelse af varebestilling via vores hjemmeside betragtes som et tilbud til Profilmester.dk. Aftalen er først indgået, når Profilmester.dk har accepteret bestillingen ved fremsendelse af ordrebekræftelse.

Det er en betingelse for aftaleindgåelsen, at du er myndig og kan indgå gyldige retshandler.

Priser
Alle priser på Profilmester.dk angives i danske kroner (DKK).

De anførte priser er dagspriser, der løbende opdateres.

Alle priser angives inklusiv dansk moms.

Betaling
Du kan betale med dankort eller Visa-kort.

Ordrebeløbet vil blive trukket på dit betalingskort, når varerne afsendes.

Der pålægges gebyr for betaling med betalingskort til dækning af udgifterne til PBS. Gebyret vil fremgå ved bestillingen.

Fragt
Fragtprisen afhænger af, hvilke varer du bestiller, da fragtprisen blandt andet afhænger af varens vægt og varens størrelse.

Fragtprisen bliver oplyst, inden du godkender din bestilling.

Alle varer sendes med fragtmand eller Post Danmark.

Du har også mulighed for at afhente varen på vores adresse Sandøvej nr. 8, port 8, 8700 Horsens.

Levering
Leveringstid fremgår for den enkelte vare på hjemmesiden.

Skal varen tilvirkes individuelt til din bestilling, kan den oplyste forventede leveringstid afvige betragteligt.

Hvis du ønsker din ordre leveret, selvom du ikke er hjemme, skal du anføre dette i feltet for kundekommentarer.

Der kan angives: ”Må stilles uden kvittering” eller eksempelvis ”sæt den i garagen”. Levering anses i den forbindelse for sket, når fragtføreren har stillet varen på din adresse.

Modtagelse
Er du tilstede ved modtagelsen, opfordrer vi dig til, inden du kvitterer for modtagelsen, at kontrollere varen for transportskader, idet kvittering for modtagelsen betragtes som en umiddelbar accept på, at der ikke er transportskader.

Er du ikke tilstede ved modtagelsen, opfordrer vi dig til, inden du pakker varen ud, at kontrollere varen for transportskader.

Når du har modtaget dine varer, skal du kontrollere, at disse er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen.

Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret fra modtagelsen af varen.

Det er en betingelse for at benytte fortrydelsesretten, at du leverer varen tilbage i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog den. Originalemballagen skal altid returneres i en stand, der gør et videresalg af varen mulig.

Er emballagen ikke returneret sammen med varen, eller er emballagen beskadiget, er betingelserne for benyttelse af fortrydelsesretten ikke opfyldt.

Benyttelse af fortrydelsesretten kræver, at du returnerer varen til Profilmester.dk, og vi gør dig opmærksom på, at du selv skal afholde udgiften til returfragten, ligesom du er ansvarlig for, at varen ikke skades under returfragten.

Ved specialfremstillede og individuelt tilpassede varer, som specielt er fremstillet til dig, løber fortrydelsesfristen fra aftaleindgåelsestidspunktet. Du vil ved bestillingen blive bedt om at frasige dig fortrydelsesretten, da arbejdet med ordren ellers først vil blive iværksat, når fortrydelsesfristen er udløbet

Frasiger du dig fortrydelsesretten ved bestillingen, gælder der således ikke nogen fortrydelsesret for den bestilte vare.

Defekte varer
Er der mangler ved den leverede vare, skal du straks, du opdager manglen, orientere Profilmester.dk om manglen og dens omfang.

Vi vil hurtigst muligt ombytte den mangelfulde vare til en ny vare uden mangler. Dette sker senest i umiddelbare forlængelse af, at vi har modtaget den mangelfulde vare og haft mulighed for at undersøge denne for en bekræftelse af den påberåbte mangel.

Købelovens reklamationsregler herunder frister gælder for aftalen.

Forbehold og ansvarsfraskrivelser
Profilmester.dk kan ikke gøres ansvarlig for tab ved fejlleveringer eller mangler ved de leverede varer. Dette gælder både direkte som indirekte tab. Eksempelvis kan Profilmester.dk ikke gøres ansvarlig for udgifter eller tab ved standsning eller forsinkelse af et byggeprojekt.

Erstatningskrav mod Profilmester.dk kan aldrig overstige fakturaværdien for den mangelfulde vare.

Er en vare mangelfuld ved leveringen, vil Profilmester.dk altid kunne omlevere varen til en fejlfri vare, idet Profilmester.dk altid vil bestræbe sig på, at dette sker hurtigst muligt.

Profilmester.dk tager forbehold for afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer.

Profilmester.dk tager forbehold for forhindrede leveringsmuligheder, der skyldes force majeure eller force majeurelignende forhold.

Persondata
Profilmester.dk anvender cookies i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

Vi bruger oplysningerne til løbende at forbedre vores hjemmeside og dets funktioner og dermed gøre din oplevelse af hjemmesiden bedst mulig.

Profilmester.dk opsamler følgende informationer om dig som kunde: Navn, adresse, e-mail, tlf. nr.

Profilmester.dk videregiver ikke disse informationer til 3. mand.

Oplysningerne opbevarer vi ikke krypteret, og de bliver ej heller transmitteret krypteret.

Lovvalg og værneting
Aftalen er underlagt dansk lovgivning bortset fra CISG og international privatretlige regler.

Enhver tvist skal behandles af de ordinære domstole med Retten i Horsens som værneting.

Erhvervskøb

Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med Profilmester.dk, medmindre Profilmester.dk har afgivet en skriftlig erklæring om, at andre vilkår gælder for den pågældende aftale. Betingelser fremsat af køber gælder ikke for Profilmester.dk, såfremt disse betingelser ikke skriftligt er accepteret fra Profilmester.dk.

Aftaleindgåelse
Din afgivelse af varebestilling via vores hjemmeside betragtes som et tilbud til Profilmester.dk. Aftalen er først indgået, når Profilmester.dk har accepteret bestillingen ved fremsendelse af ordrebekræftelse.

Det er en betingelse for aftaleindgåelsen, at du er myndig og kan indgå gyldige retshandler.

Priser
Alle priser på Profilmester.dk angives i danske kroner (DKK).

De anførte priser er dagspriser, der løbende opdateres.

Alle priser angives eksklusiv dansk moms.

Betaling
Du kan betale med dankort eller Visa-kort.

Ordrebeløbet vil blive trukket på dit betalingskort, når varerne afsendes.

Der pålægges gebyr for betaling med betalingskort til dækning af udgifterne til PBS. Gebyret vil fremgå ved bestillingen.

Fragt
Fragtprisen afhænger af, hvilke varer du bestiller, da fragtprisen blandt andet afhænger af varens vægt og varens størrelse.

Fragtprisen bliver oplyst, inden du godkender din bestilling.

Alle varer sendes med fragtmand eller Post Danmark.

Du har også mulighed for at afhente varen på vores adresse Industriområdet 1, 8732 Hovedgård.

Levering
Leveringstid fremgår for den enkelte vare på hjemmesiden.

Er der tale om køb, hvor varen skal tilpasses til din bestilling, kan den oplyste forventede leveringstid afvige betragteligt.

Hvis du ønsker din ordre leveret, selvom du ikke er hjemme, skal du anføre dette i feltet for kundekommentarer.

Der kan angives: ”Må stilles uden kvittering” eller eksempelvis ”sæt den i garagen”. Levering anses i den forbindelse for sket, når fragtføreren har stillet varen på din adresse.

Modtagelse
Er du tilstede ved modtagelsen, opfordrer vi dig til, inden du kvitterer for modtagelsen, at kontrollere varen for transportskader, idet kvittering for modtagelsen betragtes som en umiddelbar accept på, at der ikke er transportskader.

Er du ikke tilstede ved modtagelsen, opfordrer vi dig til, inden du pakker varen ud, at kontrollere varen for transportskader.

Når du har modtaget dine varer, skal du kontrollere, at disse er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen.

Defekte varer
Er der mangler ved den leverede vare, skal du straks, du opdager manglen, orientere Profilmester.dk om manglen og dens omfang.

Vi vil hurtigst muligt ombytte den mangelfulde vare til en ny vare uden mangler. Dette sker senest i umiddelbare forlængelse af, at vi har modtaget den mangelfulde vare og haft mulighed for at undersøge denne for en bekræftelse af den påberåbte mangel.

Købelovens reklamationsregler herunder frister gælder for aftalen.

Forbehold og ansvarsfraskrivelser
Profilmester.dk kan ikke gøres ansvarlig for tab ved fejlleveringer eller mangler ved de leverede varer. Dette gælder både direkte som indirekte tab. Eksempelvis kan Profilmester.dk ikke gøres ansvarlig for udgifter eller tab ved standsning eller forsinkelse af et byggeprojekt.

Erstatningskrav mod Profilmester.dk kan aldrig overstige fakturaværdien for den mangelfulde vare.

Er en vare mangelfuld ved leveringen, vil Profilmester.dk altid kunne omlevere varen til en fejlfri vare, idet Profilmester.dk altid vil bestræbe sig på, at dette sker hurtigst muligt.

Profilmester.dk tager forbehold for afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer.

Profilmester.dk tager forbehold for forhindrede leveringsmuligheder, der skyldes force majeure eller force majeurelignende forhold.

Persondata
Profilmester.dk anvender cookies i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

Vi bruger oplysningerne til løbende at forbedre vores hjemmeside og dets funktioner og dermed gøre din oplevelse af hjemmesiden bedst mulig.

Profilmester.dk opsamler følgende informationer om dig som kunde: Navn, adresse, e-mail, tlf. nr.

Profilmester.dk videregiver ikke disse informationer til 3. mand.

Oplysningerne opbevarer vi ikke krypteret, og de bliver ej heller transmitteret krypteret.

Lovvalg og værneting
Aftalen er underlagt dansk lovgivning bortset fra CISG og international privatretlige regler.

Enhver tvist skal behandles af de ordinære domstole med Retten i Horsens som værneting.